project info
รายละเอียดโครงการ


ตอบรับความต้องการเพื่ออาศัยพร้อมกับการลงทุนดีไซน์มีเอกลักษณ์สวยมีระดับ... สง่างามด้วยดีไซน์ทันสมัยพร้อมเลือกใช้วัสดุที่ทันสมัยคุณภาพมาตรฐานสูง ทั้งภายในและภายนอกจัดวางพื้นที่สำหรับสำนักงานและห้องนอนให้ใช้สอย สะดวก คุ้มค่า อย่างลงตัวโดดเด่นด้วยดีไซน์มีเอกลักษณ์ฝ้าเพดานเล่นระดับ สูงโปร่าง ภายในกว้างขวาง โปร่งด้วยกระจกบานเต็มให้รับแสงจากธรรมชาติประหยัดพลังงาน ส่วนทำงานและห้องนอนสะดวกสบายมีห้องน้ำทุกชั้นแบ่งแยกเป็นส่วนตัวทุกๆ... ตารางนิ้วใช้สอยพื้นที่อย่างคุ้มค่าลงตัวจัดวางดีไซน์ได้ตามจินตนาการ