หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 7/8

May 2014

08.05.2014
แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อาคารชุด พี.จี.พระราม 9 คอนโดมิเนียม อาคาร บี

April 2014

25.04.2014
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 คลิ๊กเพื่อดู รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

02.04.2014
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ณ วันที่ 24 เมษายน 2557)

March 2014

03.03.2014
ขอความร่วมมือกับ บริษัท เฮ้าส์ซิ่งคอมเพล็กซ์ จำกัด เพื่อดำเนินการให้ได้ข้อยุติในทางที่ดีี เรื่องพื้นที่ส่วนกลาง

ขอความร่วมมือกับ บริษัท เฮ้าส์ซิ่งคอมเพล็กซ์ จำกัด เพื่อดำเนินการให้ได้ข้อยุติในทางที่ดีีและเป็นประโยชน์แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม เรื่องพื้นที่ส่วนกลาง ในวันที่ 24 มี.ค. 56

January 2014

16.01.2014
แจ้งความคืบหน้า เรื่องการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง พี.จี.พระราม 9 คอนโดมิเนียม

Page 7/8