หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 7/7

April 2014

25.04.2014
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 คลิ๊กเพื่อดู รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

02.04.2014
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ณ วันที่ 24 เมษายน 2557)

March 2014

03.03.2014
ขอความร่วมมือกับ บริษัท เฮ้าส์ซิ่งคอมเพล็กซ์ จำกัด เพื่อดำเนินการให้ได้ข้อยุติในทางที่ดีี เรื่องพื้นที่ส่วนกลาง

ขอความร่วมมือกับ บริษัท เฮ้าส์ซิ่งคอมเพล็กซ์ จำกัด เพื่อดำเนินการให้ได้ข้อยุติในทางที่ดีีและเป็นประโยชน์แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม เรื่องพื้นที่ส่วนกลาง ในวันที่ 24 มี.ค. 56

January 2014

16.01.2014
แจ้งความคืบหน้า เรื่องการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง พี.จี.พระราม 9 คอนโดมิเนียม

14.01.2014
ข่าวดี เรื่องพื้นที่ทรัพย์ส่วนกลาง พี.จี.คอนโดมิเนียม อาคารบี

ตามที่ท่านและนิติบุคคลอาคารชุด อาคารบี ได้มีมติให้ บริษัท เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด ไปดำเนินยื่นหนังสือขอแก้ไขรูปและแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ในส่วนของ พื้นที่ห้องออกกำลังกาย , พื้นที่สระว่ายน้ำฯ บริษัท เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว และเจ้าพนักงานที่ดินไ...

Page 7/7