หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 2/8

December 2017

17.12.2017
การประชุมการเตรียมจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านปรีชา ร่มเกล้า วันที่ 17 ธันวาคม 2560

November 2017

03.11.2017
การอบรมอพยพหนีไฟ บมจ. ปรีชากรุ๊ป ณ อาคารปรีชากรุ๊ป วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

August 2017

22.08.2017
โครงการ Green Office สำนักงานสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บมจ. ปรีชากรุ๊ป วันที่ 22 สิงหาคม 2560

July 2017

17.07.2017
คณะเจ้าภาพ งานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะเจ้าภาพ งานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

07.07.2017
รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่องนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (ของประเทศในภาพรวม)

เรื่องนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (ของประเทศในภาพรวม)

Page 2/8