หน้าหลัก > เคล็ดลับเรื่องบ้าน

เคล็ดลับเรื่องบ้าน

Page 2/2

ขยายพันธุ์กล้วยใช้หน่ออ่อน ขยายพันธุ์ไผ่ใช้หน่อแก่
อย่าจอดรถแสนรักท่านไว้ใต้ต้นมะม่วง ปลายฤดูหนาว
ขุดบ่อปลูกบัวเลี้ยงปลา ลองพิจารณาภูมิปัญญาชาวบ้าน กันดินพังบ้าง
อยากมีต้นไม้ประดับในบ้าน อย่าลืมเตรียมที่นอกบ้านไว้เป็นสถานอนุบาลด้วย

Page 2/2