หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 1/8

June 2019

17.06.2019
ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 14 มิถุนายน 2562

April 2019

26.04.2019
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บมจ. ปรีชากรุ๊ป (ณ วันที่ 25 เมษายน 2562)

May 2018

18.05.2018
ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

April 2018

26.04.2018
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บมจ. ปรีชากรุ๊ป (ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)

December 2017

17.12.2017
การประชุมการเตรียมจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านปรีชา ร่มเกล้า วันที่ 17 ธันวาคม 2560

Page 1/8