หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 1/7

May 2018

18.05.2018
ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

April 2018

26.04.2018
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บมจ. ปรีชากรุ๊ป (ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)

December 2017

17.12.2017
การประชุมการเตรียมจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านปรีชา ร่มเกล้า วันที่ 17 ธันวาคม 2560

November 2017

07.11.2017
ประกาศ วันหยุดตามประเพณี ปี 2561

03.11.2017
การอบรมอพยพหนีไฟ บมจ. ปรีชากรุ๊ป ณ อาคารปรีชากรุ๊ป วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

Page 1/7