หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 1/8

November 2019

15.11.2019
ประกาศ วันหยุดตามประเพณี ปี 2563

June 2019

17.06.2019
ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 14 มิถุนายน 2562

April 2019

26.04.2019
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บมจ. ปรีชากรุ๊ป (ณ วันที่ 25 เมษายน 2562)

May 2018

18.05.2018
ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

April 2018

26.04.2018
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บมจ. ปรีชากรุ๊ป (ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)

Page 1/8