หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Page 1/3

April 2019

26.04.2019
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บมจ. ปรีชากรุ๊ป (ณ วันที่ 25 เมษายน 2562)

April 2018

26.04.2018
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บมจ. ปรีชากรุ๊ป (ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)

December 2017

17.12.2017
การประชุมการเตรียมจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านปรีชา ร่มเกล้า วันที่ 17 ธันวาคม 2560

July 2017

17.07.2017
คณะเจ้าภาพ งานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะเจ้าภาพ งานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

May 2017

11.05.2017
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บมจ. ปรีชากรุ๊ป (ณ วันที่ 27 เมษายน 2560)

Page 1/3